Test wyświetleń

czwartek, 13 września 2012

Kolejny prorok?


Pismo Święte The Book of Mormon. Another Testament of Jesus Christ w języku angielskim Grzegorz posiadał od czasu gdy wziął je sobie z miejsca gdzie ta książka była położona w Gminie I wspólnoty Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich znajdującym się przy ulicy Wolskiej 142. Posiadał je przy sobie gdy pisał ten tekst w Czytelni Naukowej Nr XV; napisał na jednej z jej stron datę, 18-12-2009.

Grzegorz przygotowywał się do połączenia z tą wspólnotą ponieważ otrzymał od J.H.W.H obietnicę, której potwierdzenie znalazł w tej książce, że będzie żył w Królestwie Bożym na planecie Ziemia, w którym wszyscy będą znali i przestrzegali prawa Boże. Przed otrzymaniem tej obietnicy Grzegorz opracował teorię filozoficzną Wiedzyzm, która przewiduje budowę państwa wszystkich mieszkańców planety Ziemia zbudowanego na powszechnej znajomości praw wszechświata zapisanych w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia; Wiedzyzm przewiduje zmartwychwstanie umarłych i opisuje jak i kiedy do tego dojdzie. Wiedzyzm opisuje też ustrój tego państwa; gdy Grzegorz odkrył ustrój tego państwa zadał sobie pytanie: co potem?

W Zakładzie Karnym w Wołowie, gdzie był pozbawiony wolności, w nocy z 26 na 27 listopada 1986 roku potwierdził doświadczalnie prawdziwość Wiedzyzmu, który opracował korzystając z dwu metod rozumowania analogii i syntezy; następnie rozpoczął poszukiwania potwierdzenia Wiedzyzmu w rozumowaniu analogicznym.

Zapytaj Amerykaniana: Czy Jezus był Synem Bożym?
Czy picie kawy może być grzechem?

Wspólnota Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich miała prawo wprowadzić zakaz picia kawy i ma prawo znieść ten zakaz gdyż takie prawo wynika z Pism Świętych tej wspólnoty: Biblii i Księgi Mormona.
Wspólnoty religijne oparte na prawach zapisanych w Biblii zwanych Nowym Przymierzem ponoszą konsekwencje naruszania swoich praw, naruszanie tych praw nazywa się grzechem. Grzechy powodują cierpienia powodowane przez J.H.W.H. co w odpowiednim czasie zostanie potwierdzone w Internecie w sposób naukowy (?).
Nowe Przymierze opisane w Ewangeliach zostało zawarte z osobą nazywaną przez autora tego tekstu i naukowców Materią a w Pismach Świętych osobę tą nazywano czterema literami J.H.W.H.
***
Osoby przyjmujące chrzest zawarły w ten sposób przymierze z J.H.W.H. osobą nazywaną czasem imieniem Jezus (Jehowa lub Jahwe), że będą przestrzegały praw wspólnoty, do której przystąpiły w zamian za życie wieczne; osoby takie były w Pismach Świętych ostrzegane, że los ich będzie tragiczny jeśli odrzucą przyjęte prawa czyli będą je naruszać a więc grzeszyć.
***

Słowo JHWH zastępowało w językach biblijnych wiele słów a nawet liczbę dwadzieścia sześć (26).

***
Słowo: testament posiada wiele znaczeń a jednym z nich jest słowo: przymierze i w tym znaczeniu zdaniem autora tego tekstu zastosowano je w tytułach zbioru różnych pism Biblii.1 komentarz:

Eltooańczyk pisze...

Dziś nagroda jest jak balsam podobnie jak kara dla osoby miłującej swe życie ponieważ wie ona iż obie wynikają z jej wcześniejszych czynów.